0242 606 0 365

Hakkımızda

Amacımız işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.İş güvenliği konusunda deneyimli ve uzman mühendisler, iş sağlığı konusunda deneyimli İşyeri Hekimleri hizmet vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınması, kutsallaştırılması gereken insan yaşamına verilen değerdir.

Bunun yanında; işyerinde meydana gelen işkazaları için gerek yargıda bilirkişi gerekse İş Müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlüklerin yerine getirilip getirilmemesine bağlı olarak, kusur tespiti yapılmaktadır.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi oranında, sorumluluk ve kusur azalmakta ya da hiç olmamaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin yapmış oldukları denetimlerde aynı kriterler değerlendirilmektedir.

6331 sayılı İş Yasasında doğrudan yer alması yanında, işkazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde eğitimin öneminden hareketle, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmemiş olmasında hem denetimlerde idari para cezaları uygulanmakta hem de işkazası kusurlandırmalarında işverene kusur verilmektedir.

İşkazası ve meslek hastalığının, bir işçinin ağır yaralanması, sakat kalması, ölümü gibi sonuçlar doğurması halinde, birkaç yüz binlerle ifade edilecek tazminatlar söz konusudur.

İşveren kusuru oranında bu tazminatları ödemek durumunda kalmaktadır. Ayrıca şikâyete bağlı olmaksızın savcı tarafından açılan kamu davalarında TCK göre 2 ay – 15 yıl arasında hapis cezaları öngörülmektedir.

İşte bu tazminatları ödememek ya da en az oranda ödemek ve hapis cezaları riskiyle karş karşıya kalmamak için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Misyonumuz

Uzmanlığımız, deneyimlerimiz ışığında özgün hizmet anlayışı ve güncel teknoloji kullanımıyla müşterilerimizin iş ihtiyaçlarına birebir proaktif ve sonuc odaklı cevap veren çözümler geliştirmektir.

Vizyonumuz

Yurtiçinde ve yurtdışında ulaşılan başarılı konumunu sürekli geliştirerek iş güvenliği hizmetlerinde önce Antalya OSGB hizmetlerinde daha sonra Türkiye’de en iyi olmak, ileri uygulanabilen methodolojik bilgisi, dinamik ve yetkin kadrosuyla, girişimci, sağduyulu, müşteri odaklı yaklaşımıyla “mükemmel hizmet şirketi olmak” tır.

İnsanlar, benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilseler, onun o kadar hayret edilecek bir şey olmadığını anlarlardı. Michelangelo