0242 606 0 365

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilecek hizmetler;

1.      İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,

2.      Kurulun eğitilmesi,

3.      Acil Durum Planı ve Acil Eylem organizasyonunun takibinin yapılması,

4.      Risk Analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,

5.      DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) listesi çıkarılarak düzeltici faaliyetler yapılması,

6.      Acil Durum ekipleri oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi,

7.      Yıllık eğitim planı çıkarılarak gerekli eğitimlerin verilmesi,

8.      Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,

9.      İç Denetimlerin yapılması,

10.  İç Yönetmeliğin oluşturulması,

11.  Tahliye ve Söndürme tatbikatlarının yapılması,

Danışmanlık Hizmetleri